Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci w Zielonej Górze “Pozytywka”

INFOLINIA PORADNI POZYTYWKA – czynna pon-niedz, 8:00 – 20:00;

tel: 459 588 995

Tutaj:

  • otrzymasz pierwsze wsparcie
  • przedstawisz zakres problemu z jakim się zmagasz

REJESTRACJA PORADNI POZYTYWKA – czynna 8:00 – 15:30;

tel: 459 588 988
Tutaj:

  • uzyskasz informacje nt. projektu
  • wypełnisz kwestionariusz, który jest potrzebny do udziału w projekcie
  • możesz zmienić umówiony termin wizyty 

Poradnia Pozytywka

W województwie lubuskim powstaje Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży  pod nazwą własną Poradnia Pozytywka , obejmujące swoim zasięgiem   Miasto  Zielona Góra i Powiat  Zielonogórski.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży utworzy SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze wraz z partnerami:  Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – Departamentem Ochrony Zdrowia i Urzędem Miasta Zielona Góra – Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Partnerski projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze” realizowany  jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dofinansowanie wynosi 12 903 539,44 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wielospecjalistycznej, skoordynowanej opieki psychiatrycznej dla 2600 dzieci i młodzieży oraz ich rodzin lub opiekunów – 3129 os. na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego poprzez skalowanie innowacji społecznej i wdrożenie Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem potencjału sieci lokalnych podmiotów. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18tego roku życia.

Natychmiastowa, różnorodna, włączająca w terapię bliskich, zmieniająca się w zależności od nowych potrzeb – oto cechy pomocy, jaką otrzymają uczestnicy projektu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze.

Powstałe konsorcjum partnerów gwarantuje skuteczność działania i utworzenie szerokiej, lokalnej sieci oparcia społecznego na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, złożonej z 103 podmiotów sektora oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rodzin lub przedstawiciel rodziny z doświadczeniem kryzysu psychicznego własnych dzieci.

Zespół pracujący nad wdrożeniem projektu łączy w swoim działaniu trzy funkcje- leczenie /poradnictwo wraz ze wsparciem społecznym, koordynację międzysektorową oraz profilaktykę i edukację.

W projekcie  realizowanym w okresie od 1.01.2021 do 30.06.2023 zaplanowano  następujące zadania:

Zadanie 1 – Dopracowanie modelu ŚCZP dla dim i opracowanie indywidualnego planu jego wdrażania

Zadanie 2 – ŚCZP DiM – Centrum Koordynacji i Rejestracja

Zadanie 3 – ŚCZP DiM- I Poziom  Referencyjności

Zadanie 4 – ŚCZP DiM – II Poziom  Referencyjności

Zadanie 5 – ŚCZP DiM Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego

KONTAKT

Skontaktuj się z nami